Θεατρικό Εργαστήρι

Το θέατρο είναι κομμάτι πλέον του εκπαιδευτικού συστήματος, που αναζωογονεί τα παιδιά τόσο πνευματικά όσο και σωματικά. Οι στόχοι της θεατρικής ομάδας είναι η προσέγγιση της αισθητικής διάστασης της γλώσσας, η αντίληψη και αναπαραγωγή της προσωδίας και του ρυθμού, η εξοικείωση με τα εξωγλωσσικά στοιχεία της επικοινωνίας, η καλλιέργεια του ελέγχου πάνω στα εκφραστικά μας μέσα, η ενθάρρυνση της παρουσίασης μπροστά σε κοινό, η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, συνεργασίας, αισθημάτων ευθύνης του ενός για τον άλλον, η ανάπτυξη της φαντασίας αλλά και της κριτική ικανότητας πρόσληψης και αντίληψης, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και τελικά το χτίσιμο μιας πολυεπίπεδης προσωπικότητας.

 

Η εφαρμογή των θεατρικών τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα γίνει αρχικά μεμονωμένα και στη συνέχεια συνθετικά δουλεύοντας πάνω σε κάποιο επιλεγμένο θεατρικό έργο με σκοπό την παρουσίαση μιας θεατρικής παράστασης στο τέλος της χρονιάς.

  • Μεταμορφώσεις
  • Αυτοσχεδιασμός
  • Αυτοσχεδιασμός
  • Δραματοποίηση
  • Σκηνογραφία
  • Ενδυματολογία
  • Οργάνωση Παράστασης

Σχολές - Τμήματα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ