Νίκος Χρυσούλης

Νίκος Χρυσούλης

“Η ήρεμη δύναμη!”