Κώστας Κοτσιώλης

Κώστας Κοτσιώλης

Ο Κώστας Κοτσιώλης είναι ένας κιθαριστής αναφοράς που έχει χαλκεύσει τις τελευταίες δεκαετίες μια “εθνική” σχολή κιθάρας και έχει ασκήσει διεθνείς επιρροές στη διαμόρφωση νέας κιθαριστικής τεχνικής.

Η συνεισφορά του στο “Σείριο” αποτελείται από Σεμινάρια, Μαθήματα, διαλέξεις άλλα και από τη γενική επιμέλεια των τμημάτων κιθάρας.

Σήμερα, οι μαθητές του είναι καθηγητές και ενεργοί σολίστες αναγνωρισμένοι από την κοινότητα των μουσικών της χώρας μας.