Σχολές Ανώτερων Θεωρητικών

  • Αρμονία
  • Αντίστιξη
  • Φούγκα
  • Ενοργάνωση
  • Προετοιμασία για τα ειδικά μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων  (τμήματα ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ των Α.Ε.Ι. )