Μικράς Ασίας 59

57010 Πεύκα, Θεσασαλονίκη

+30 2310 674334

Δε-Πα: 17:00-21:00

ΚΙΘΑΡΑ

Η ιστορία της κιθάρας ξεκινά τον 15ο αιώνα, με την πρώτη «σύγχρονου τύπου» κιθάρα να συναντάται στην Ισπανία. Οι πρώτες κιθάρες ήταν μικρού μεγέθους και αρχικά είχαν τέσσερα ζεύγη χορδών. Η ισπανική κιθάρα (ή κλασσική κιθάρα) είναι καμπυλωτή στο σώμα και χρησιμοποιεί την κοιλότητα του σώματος για την ενίσχυση του ήχου. Αρχικά, χρησιμοποιούνταν εντέρινες χορδές, οι οποίες αργότερα αντικαταστάθηκαν από νάιλον χορδές που χρησιμοποιούνται και σήμερα. Τον 16ο αιώνα, οι κιθάρες έγιναν όργανα με πέντε ζεύγη χορδών.

Η εξάχορδη κιθάρα έκανε την εμφάνισή της στα μέσα του 18ου αιώνα και είχε έξι μονές χορδές αντί για ζεύγη χορδών, σε αντίθεση με τους προκάτοχούς της. Στην ιστορία της κιθάρας δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνια εμφάνισης της κιθάρας, ωστόσο ήταν μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις. Τον 19ο αιώνα ο κατασκευαστής κιθαρών Antonio Torres ανέπτυξε το μουσικό όργανο στη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, με μεγαλύτερο και πιο ηχηρό σώμα (ηχείο) και οι κατασκευαστές μέχρι και σήμερα ακολουθούν αυτό το πρότυπο. 

Παναγιώτης​
Μπουτόπουλος

ΚΙΘΑΡΑ

Κωνσταντίνος​
Μητσιγκόλας

ΚΙΘΑΡΑ

Δημήτρης​
Τολιάδης

ΚΙΘΑΡΑ

Κωνσταντίνος​
Τσιγγένης

ΚΙΘΑΡΑ

Αλέξανδρος​
Χαλκιάς

ΚΙΘΑΡΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ

2
ΕΤΗ

φοίτηση

1. Μέθοδοι: E. Pujol No 2
2. Σπουδές: L. Sagreras, M. Carcassi, F. Carulli, F. Sor, N. Coste, E. Pujol, M. Giuliani, D. Aguado και Ελλήνων Συνθετών.
3. Έργα: Προκλασσικής Περιόδου: F. Tarega, F. Sor, και Ελλήνων Συνθετών.
4. Κλίμακες: Μείζονες και ελάσσονες μελωδικές σε μία και δύο οκτάβες και κύριες συγχορδίες.
5. Prima-Vista (εκ πρώτης όψεως) εκτέλεση στην κιθάρα των τρεχόντων μαθημάτων του σολφέζ, κλειδί σολ.

εξετάσεις

1. Μία σπουδή από τη διδαχθείσα ύλη.
2. Ένα έργο από τη διδαχθείσα ύλη.
3. Ένα έργο της επιλογής του εξεταζόμενου.
4. Κλίμακες διδαγμένες στην τάξη.

ΚΑΤΩΤΕΡΑ

3
ΕΤΗ

φοίτηση

1. Μέθοδοι: E. Pujol No III.
2. Σπουδές: L. Sagreras, M. Carcassi, F. Sor, N. Coste, E. Pujol, M. Giuliani, D. AguadoP. Van, De Staak και Ελλήνων Συνθετών, Brouwer: 10 σπουδές.
3. Έργα: Προκλασσικής Περιόδου, Κλασσικής και Ρομαντικής περιόδου. H. Villa-Lobos, F. Tarrega.
4. Κλίμακες: Μείζονες και ελάσσονες μελωδικές και αρμονικές σε δύο και τρεις οκτάβες. Κύριες συγχορδίες μείζονες και ελάσσονες.
5. Prima-Vista (εκ πρώτης όψεως) εκτέλεση στην κιθάρα των τρεχόντων μαθημάτων σολφέζ, κλειδιά σολ και φα.

εξετάσεις

1. Μία σπουδή του F. Sor (Segovia), ή μία σπουδή του E. Pujol (βιβλίο ΙΙΙ) από τις Νο 2,4,5,6,11,14,19,21,23,25,26.
2. Ένα έργο της Προκλασσικής περιόδου (Αναγέννηση ή Μπαρόκ).
3. Ένα έργο του F. Tarrega ή ένα έργο του Villa-Lobos ή Ponce.
4. Ένα έργο τεχνικής τρέμολο.
5. Κλίμακες διδαγμένες στην τάξη καθώς και κύριες συγχορδίες.

ΜΕΣΗ

3
ΕΤΗ

φοίτηση

1. Μέθοδοι: E. Pujol No IV.
2. Σπουδές: L. Sagreras No VI, F. Sor (Segovia) Dodson (1-10), N. Coste, Aguado, Tarrega, A. Barrios, L. Brouwer και σπουδές Ελλήνων Συνθετών.
3. Κλίμακες: Όλες οι μείζονες και ελάσσονες αρμονικές και μελωδικές σε δυο και τρεις οκτάβες. Τρίτες, έκτες, όγδοες, δέκατες και αρπίσματα όλων των κλιμάκων.
4. Έργα: Προκλασσικής περιόδου, Κλασσικής και Ρομαντικής Περιόδου, έργα σύγχρονων Συνθετών και έργα Ελλήνων Συνθετών.
5. Prima-Vista (εκ πρώτης όψεως) εκτέλεση στην κιθάρα των ανωτέρων μαθημάτων του Σολφέζ σε όλα τα κλειδιά.

εξετάσεις

1. Μία σπουδή του F. Sor (Segovia) από τις 11,12,16,18,19,20.
2. Τρία μέρη από μία σουϊτα του J.S. Bach.
3. Ένα έργο σύγχρονου Συνθέτη.
4. Ένα έργο εκλογής του εξεταζόμενου Έλληνα Συνθέτη.
5. Ένα έργο που θα επιλέγεται από την επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση.
6. Κλίμακες και Αρπέζ διδασκόμενα στην τάξη.
   

Η ικανότητα χορδίσματος της κιθάρας χωρίς την παρέμβαση τρίτων είναι υποχρεωτική για τον εξεταζόμενο.

ΑΝΩΤΕΡΑ

3+
ΕΤΗ

φοίτηση

1. Σπουδές: H. Villa-Lobos, A. Barrios.
2. Σονάτες: F. Sor, M. Giuliani, N. Paganini, M. Ponce, J. Turina, M.C. Tedesco κ.ά.
3. Έργα: J.S. Bach, S.L. Weiss, J. Dowland, F. Sor, M. Giuliani, N. Paganini, F. Mendelssohn, I. Albeniz, E. Granados, A. Barrios, J. Duarte, L. Brouwer, F. Mompou, A. Tasman, G. Brancali, M.C. Tedesco, M. Ponce, J. Rodrigo, L. Berkeley, S. Dodgson, J. Manen, H.W. Henze, J. Turina, M. Torroba, J. Morel, M. Ohana, W. Walton, A. Carlevaro, B. Britten, κ.ά. καθώς και έργα Ελλήνων Συνθετών.
4. Κοντσέρτα: A. Vivaldi, L. Boccherini, M. Giuliani, M.C. Tedesco, M. Ponce, J. Rodrigo, H. Villa-Lobos, L. Brouwer, M. Asrnold, S. Dodgson, A. Lauro κ.ά.

προκριματικές πτυχίου

1. Ένα έργο προκλασσικής περιόδου.
2. Μία από τις ακόλουθες συνθέσεις του J.S. Bach: Lute Suite No 1 (B.W.V. 996), Fuga για Λαούτο (B.W.V. 1000), Prelude & Fuga (B.W.V. 998) ή μία από τις σουίτες του S.L. Weiss.
3. Ένα ή περισσότερα έργα κλασσικής ή Ρομαντικής περιόδου, διαρκείας όχι μικρότερης των 10’ ή ένα Κοντσέρτο από τους A. Vivaldi, L. Boccerini.
4. Ένα ή περισσότερα έργα σύγχρονου Συνθέτη, διαρκείας όχι μικρότερης των 10’.
5. Δύο σπουδές H. Villa-Lobos (1 & 3, 2 & 5, 4 & 7, 6 & 10, 9 & 11, 8 & 12).
6. Ένα έργο της επιλογής του εξεταζόμενου κατά προτίμηση Έλληνα Συνθέτη.

Για τις πτυχιακές εξετάσεις, η εκτέλεση των έργων από μνήμης δεν είναι υποχρεωτική.

προκριματικές διπλώματος

(δεξιοτεχνία)

1. Ένα έργο Προκλασσικής περιόδου.
2. Μία από τις ακόλουθες συνθέσεις του J.S. Bach: Chaconne in Re min., Lute Suite no 4 (B.W.V. 1006a), Prelude, Fuga, Allegro (B.W.V. 998)
3. Ένα έργο κλασσικής ή ρομαντικής περιόδου της επιλογής του εξεταζόμενου.
4. Μία από τις ακόλουθες συνθέσεις: F.M. Torroba, Sonatina, J. Turina,  Sonata, J. Rodrigo, Invocation & Danse, L. Brouwer, El Decameron Negro, M. Ponce, Sonata III, M.C. Tedesco, Sonata, (Omagio Boccherini) A. Lauro, Suite Venezolana.
5. Μία από τις ακόλουθες συνθέσεις: A. Ginastera, Sonata, S. Dodgson, Partina No 1, B. Britten, Nocturnal op. 70, H.W. Henze, Drei Tentos, M. Tippet, The Blue Guitar, W. Walton, 5 Bagatelles, L. Brouwer, Tres Apuntes, F. Martin, 4 Pieces Breves.
6. Ένα Κοντσέρτο για Κιθάρα (εκτός αυτών που προβλέπονται για τις πτυχιακές εξετάσεις).
7. Ένα έργο που θα επιλέγεται από την Επιτροπή δύο μήνες πρίν από την εξέταση.

Για τις διπλωματικές εξετάσεις, η εκτέλεση των έργων από μνήμης είναι υποχρεωτική.