Μικράς Ασίας 59

57010 Πεύκα, Θεσασαλονίκη

+30 2310 674334

Δε-Πα: 09:00-20:00

ΦΛΑΟΥΤΟ

Φλάουτο (ιταλ. flauto, ελλην. πλαγίαυλος) ονομάζεται κάθε πνευστό, του οποίου ο ήχος προκύπτει από την πρόσκρουση ρεύματος αέρα σε μία λεπτή ακμή. Οι μεταβολές στο ύψος του παραγόμενου ήχου δημιουργούνται με κλείσιμο και άνοιγμα των οπών που βρίσκονται κατά μήκος του σωλήνα. Ανάλογα με το κράτημα του οργάνου διακρίνουμε το επίμηκες και το λοξό φλάουτο (flauto traverso, ελλην. πλαγίαυλος), τα οποία παρουσιάζονται με πολλές παραλλαγές σε διάφορους πολιτισμούς.

Αρχικά το φλάουτο φτιαχνόταν από οστά ζώων, χρησιμοποιούταν κυρίως από κυνηγούς αλλά και σε πνευματικές τελετές. Γύρω στον 16ο αιώνα άρχισαν να αλλάζουν πολλά στην κατασκευή του φλάουτου. Μέχρι τότε ήταν μόνο ένα ενιαίο κομμάτι. Αυτός που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τελική μορφή του φλάουτου ήταν ο Theobald Boehm ο οποίος δημιούργησε ένα μηχανισμό που βελτίωσε το παίξιμο αλλά και την ποιότητα ήχου του φλάουτου.

Στις μέρες μας, χρησιμοποιείται ευρύτατα σε κλασσικές συμφωνικές ορχήστρες ενώ σήμερα ο ρόλος του σε μοντέρνα-σύγχρονα σύνολα είναι εξίσου σημαντικός.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ

1
ΕΤΟΣ

φοίτηση

1. Μέθοδος: Böhm, Dorus, Altés.
2. Ασκήσεις: Κöhler op. 33, Terschak op. 131B, Berbiguier: κλίμακες.
3. Κομμάτια: E. Krouke, κ.ά.

εξετάσεις

1. Κλίμακες, μια σπουδή κι ένα μικρό κομμάτι.

ΚΑΤΩΤΕΡΑ

2
ΕΤΗ

φοίτηση

1. Κλίμακες: Μείζονες και ελάσσονες και arpèges τρίφωνα.
2. Σπουδές: Popp (op. 288) Tillmetz op.52, Andersen op. 33, Drouet I, Κöhler: op. 66 ντουέτα, Κöhler op. 55, Büchner op. 42.
3. Κομμάτια: Doppler, Andersen κ.ά.

εξετάσεις

1. Κλίμακες, δύο σπουδές, ένα ή δύο κομμάτια.

ΜΕΣΗ

2
ΕΤΗ

φοίτηση

1. Εξακολούθηση κλιμάκων (Dorns, Briccialdi) και arpèges τετράφωνα.
2. Γυμνάσματα: Drouet.
3. Σπουδές: Andersen op. 30, Sousmann, Hahocker op. 7, Popp χαρακτηριστικές σπουδές op. 280, Böhm, Hermann, Furstenau 1, Reichert op. 5.
4. Σονάτες: Haendel, Haydn, Marcello.
5. Κομμάτια: Andersen, Doopler, Hahocker, Κöhler, Ary van Leeuwen, Lothar, Kempter / Για δύο φλάουτα: Mozart, Röhrich, op 38 / Tulou, Kuhlau, Kummer, και ανάλογα έργα Ελλήνων Συνθετών.

εξετάσεις

1. Κλίμακες και Γυμνάσματα. Μιά ή δύο σπουδές. Ένα ή δύο κομμάτια, είτε μία σονάτα και ένα κομμάτι.

ΑΝΩΤΕΡΑ

2
ΕΤΗ

φοίτηση

1. Κλίμακες και arpèges: μεθ’ εβδόμης. Συνέχιση ασκήσεων Reichert.
2. Σπουδές: Furstenau op. 15, Andersen op. 15, Sousmann op. 105, Andersen op. 60, Schindler. Σπουδές Bach.
3. Σονάτες: J.S. Bach, Haendel, Hummel, Ph. Em. Bach, Jarnach.
4. Κοντσέρτα: Mozart, Ph. Em. Bach, Spohr, Langer, Andersen, Furstenau, Büchner, Vehey, Wunderlich, Chaminade: Κοντσερτίνο κ.ά.
5. Κομμάτια: Mozart, Schubert, Widor, Godard, Jadassohn, Doppler, Andersen, Böhm, Van Leeuwen, Terschnak, Hoffmann, Briccialdi.
  Διωδίες: F. Doppler, C. Doppler.
  Τρίο: André, Walkiers, κ.ά.
  Κουαρτέτα: Walkiers, Kuhlau, κ.ά.
  Ασκήσεις ορχήστρας: Prill κ.ά. Ομοίως επί διαφόρων έργων μεγάλων σύγχρονων Συνθετών.
  Ασκήσεις μεταφοράς χωριστά είτε σε διωδία.
  Ασκήσεις επί μικρού πλαγίαυλου (piccolo) και ανάλογα έργα Ελλήνων Συνθετών.

απολυτήριες εξετάσεις

1. Πρόγραμμα πτυχιακών και διπλωματικών εξετάσεων. Βάσει των όσων ορίζονται για την Ανωτέρα ύλη και ανάλογα προς τα προγράμματα των πτυχιακών και διπλωματικών εξετάσεων του βιολιού.