Τμήμα Σύγχρονου Χορού

sygxr

Το μάθημα του Σύγχρονου Χορού  απευθύνεται σε όλους (από ηλικίες άνω των 11ετών). Σε άτομα που ασχολούνται ήδη με το χορό -ανεξαρτήτως είδους- αλλά και σε όλους όσους έχουν απλά την ανάγκη να εκφραστούν μέσα από την κίνηση…  Έχοντας ως  αφετηρία τον αυτοσχεδιασμό και μέσα από τις βασικές αρχές (σύστημα J.Limon) και τεχνικές Release (απελευθέρωση της κίνησης), πέρα από την δυνατότητα που θα μας δώσει ώστε να ασκηθούμε και να βελτιώσουμε την τεχνική μας, θα διευρύνουμε την αντίληψη αλλά και την αίσθηση-έκφραση της κίνησης  μέσα στο χώρο. Γνωρίζοντας  βαθύτερα τις σωματικές μας ικανότητες  και  συνειδητοποιώντας  την ιδιαιτερότητα και την μοναδικότητα του καθενός, μαθαίνουμε ουσιαστικά να  λειτουργούμε σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.

Ελευθερία Κίνησης
Δομή
Δημιουργικότητα
Ελαστικότητα